Zmiana języka

PolskiAngielski
Twój koszyk jest pusty ...

Producenci

Kategorie

Kontakt

  • NIP: PL7651583621
  • E-mail:sklep@nocanka.pl
  • Telefon672142421
    502240710
  • Godziny działania sklepuOnline - 24h- Biuro - 8-17

Informacje

Cennik

Pobierz cennik PDFPobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
» Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego NOCANKA.pl – Twoja Drogeria Internetowa

I.Postanowienia wstepne

1.Sklep Internetowy”Nocanka.pl” działa pod adresem internetowym www.nocanka.pl i prowadzona jest przez firmę”NOCANKA”Janusz Myszczyszyn na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 21025 dokonanym przez Prezydenta miasta Piła z dnia 26 września 2009 r. Firma posiada REGON o numerze 300447594 oraz NIP 765-158-36-21 Siedziba firma mieści się w Pile przy ul.Poznańskiej 58 Kontakt z firmą także: adres e-mail : sklep@nocanka.pl telefon stacjonarny :(67)240 710 telefon komórkowy : 502 240 71

2.Słownik znaczeniowy pojęć użytych w Regulaminie.

SKLEP – prowadzony przez „Nocanka”Janusz Myszczyszyn działający pod adresem internetowym www.nocanka.pl,sprzedający towary za pośrednictwem internetu. Sklep prowadzi także sprzedaż w siedzibie firmy pod adresem firmy 64-920 Piła ul.Poznańska 58

Czas realizacji zamówienia - Czas od daty potwierdzenia zamówienia Klienta przez Sklep do przekazania towaru przewoźnikowi realizującemu wybrana przez Klienta formę dostawy.

KLIENT – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,dokonująca zakupów w Sklepie,posiadająca konto klienta.

KONTO

KLIENTA-baza Sklepu zawierająca dane Klienta służące realizacji składanych zamówień.

PRZELEW

tradycyjny – płatność dokonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne oraz na poczcie, elektroniczny-płatność dokonywana przez Klienta z konta bankowego on-line za pośred- nictwem systemów płatności on-line.2 DNI ROBOCZE – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KONSULTANT-osoba upoważniona w siedzibie firmy do kontaktu z Klientem.

NOWA DYREKTYWA- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2011)83)EG opublikowana 25 października 2011 r w sprawie praw konsumentów USTAWA - Ustawa Sejmu RP z 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014 r pozycja 827)

II.Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1.Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej lub w siedzibie firmy.

2.Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia,sposobu porozumiewa-nia się z Konsultantem,łącznej ceny przedmiotu świadczenia wraz z podatkami,opłatami za transport,usługi dostawy,pocztowe oraz innych kosztów realizacyjnych oraz obowiązku ich uiszczenia,a także tego,że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy Sklepu z Klientem, zawarte są na stronie internetowej Sklepu.

3.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.sklep@nocanka.pl  przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę lub telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8,00 do 17,00 a także bezpośrednio w siedzibie firmy.

4.Do dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Aby założyć konto Klienta należy uruchomić stronę internetową Sklepu w tym podać adres e-mail i określić hasło do konta.

5.Klient obowiązany jest:

1)wybrać produkty znajdujące się w ofercie Sklepu i umieścić je w „koszyku zamówień”

2)wybrać opcję sposobu dostawy,wysyłki oraz płatności a także ewentualny adres do dostawy jeśli jest inny niż adres Klienta także ewentualne żądanie wystawienia faktury oraz adres i dane niezbędne dla jej wystawienia.Składając zamówienie Klient obowiązany jest je potwierdzić poprzez zaakceptowanie opcji o treści „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

6.Przesyłając do Sklepu zamówienie Klient,składa ofertę zakupu zamawianych towarów ze Sklepu

7. Sklep po otrzymaniu zamówienia ,potwierdza jego otrzymanie na podany przez Klienta adres e-mail i informując o numerze zamówienia.

8.Data potwierdzenie przez Sklep otrzymania zamówienia na adres e-mail Klienta wraz z numerem 3 zamówienia jest datą zawarcie umowy ,rozpoczynającą okres realizacji zamówienia.

9.W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony,najpóżniej w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy i w tym terminie wpłacone pieniądze zostaną zwrócone .Powiadomienie zostanie wysłane przez Sklep na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

10.Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep. Tryb dokonywania zmian lub anulowania taki jak przy składaniu zamówienia.

11.Sprzedaż promocyjna odbywa się w kolejności nadsyłanych zamówień,aż do wyczerpania

zapasów.

12.W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest o tym niezwłocznie informowany i ma prawo decyzji czy zamówienie ma być realizowane częściowo czy w całości anulowane.

III.Ceny towarów

1.Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a)podawane są w złotych polskich

b)zawierają podatek VAT

c)nie zawierają informacji o ewentualnych opłatach celnych

d)nie zawierają informacji o kosztach dostawy.

2.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia

3.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie i wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu.

4.Sklep zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz wprowadzania do nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany,warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5.Koszty dostawy towaru przez Sklep do Klienta zależne są od sposobu dostawy wybranej przez Klienta a ich wysokość podana jest na stronie internetowej Sklepu.

IV.Czas realizacji zamówienia i formy płatności

1.Przy każdym towarze podana jest informacja o dostępności towaru w magazynie.

2.Jeżeli zamówione towary mają status”dostępne”,realizacja zamówienia tj czas od potwierdzenia zamówienia przez Sklep do przekazania firmie realizującej dostawę ,zależna jest od wybranej opcji płatności.

Przy opcji:

-za pobraniem -1 dzień roboczy,

-płatność przelewem :tradycyjnym lub elektronicznym do 2 dni roboczych od zarejestrowania wpływu pieniędzy na konto,

3.W przypadku dostępności 3-5 dni zamówienie jest realizowane do 5 dni.

4.W przypadku pozostałych towarów zamówienie jest realizowane wg statusu dostępności.

5.Sposób dostawy towaru określa Klient wybierając opcję dostawy na stronie internetowej.

6.Sklep udostępnia takżę wg życzenia Klienta odbiór osobisty w siedzibie firmy w każdy dzień

roboczy w godzinach od 8,00 do 17,00

7.Za zamówione towary Klient może zapłacić,wybierając jedną z poniższych form płatności:

  1. przy odbiorze-należność pobiera kurier lub pracownik Poczty Polskiej,

  2. przelewem elektronicznym-płatność on-line za pośrednictwem strony internetowej

payU.pl

3)przelewem bankowym lub pocztowym na konto Sklepu

4)gotówką lub kaetą płatniczą w siedzibie firmy

8.Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm

kurierskich.Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej Sklepu.

9.Niezależnie od postanowień powyższych Sklep obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez zbędnej zwłoki ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawarcie umowy. W razie nie zachowania terminu dostawy Klient może wezwać Sklep do dostarczenia towaru w wyznaczonym przez siebie terminie a w razie jego niedotrzymania rozwiązać umowę.

V.Reklamacje

1.Niektóre towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2.Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy,Klient możę według swojego wyboru skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta lub z uprawnień przysługujących mu od Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową.Uprawnienia te są niezależne od siebie

3.W przypadku stwierdzenia wad fizycznych,Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. W tym celu Klient obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sklep i odesłać wadliwy towar na adres siedziby firmy.tj.”Nocanka”Janusz Myszczyszyn 64-920 Piła,ul.Poznańska 58 Sklep nie przyjmuje przesyłek zwracanych w ramach reklamacji”za pobraniem”Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon sprzedaży oraz opis przyczyny reklamacji.

4.Reklamację Sklep rozpatruje bezzwłocznie lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania,zawiadamiając o tym Klienta na jego adres e-mail podany w zamówieniu.

5.W przypadku uznania reklamacji ,towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy a jeśli to będzie niemożliwe (brak zapasów produktu)Sklep zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą zapłaconej cenie towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie towary.Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru Sklep zwraca bezwłocznie,po zgłoszeniu takiego żądania, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
6. W przypadku odsyłki towaru sprawnego wolnego od Wad sklep nie ponosi kosztów odsyłki towaru

VI Prawo odstąpienia od umowy.

1.Klient ma prawo do odstąpienia od umowy ,bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru.

2.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w warunkach określonych w art 38 Ustawy,a także w określeniu do umów w których przedmiotem świadczenia, jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu,której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru przez Sklep.

3.W załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,stanowiącego jego integralną część o nazwie „Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy” zawarte są zasady i warunki na jakich Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Aby skutecznie odstąpić od umowy Klient powinien zapoznać się z Informacją i wykonać czynności w niej zawarte.

4.W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient winien wypełnić i przesłać do Sklepu formularz odstąpienia od umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część lub przesłać do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w innej formie pocztą elektroniczną na adres mailowy

5.Klient ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w każdej innej dozwolonej prawnie formie jednakże to na nim spoczywa ciężar dowodu wykazania,że oświadczenie zostało skutecznie doręczone do Sklepu.

6.Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy w formie określonej w pkt VI 4 potwierdza złożenie oświadczenia pocztą elektroniczną,że oświadczenie zostało złożone.

7.W przypadku odstąpienia Klienta od umowy ,strony zobowiązane są zwrócić sobie wzajemne świadczenia w terminie 14 dni od daty skutecznego prawnie ,złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem świadczenia otrzymanego od Klienta do czasu otrzymania zwrotu towaru.

9.Sklep dokonuje zwrotu ceny towaru

10.Sklep nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego kosztów zwrotu towaru.

11.Jeżeli wskutek działania Klienta wartość towaru zostanie zmniejszona, to jest on zobowiązany względem Sklepu do wyrównania szkody powstałej z tego tytułu.

12.Jeżeli skutkiem odstąpienia od umowy jest zwrot towaru w stanie pogorszonym,Sklep ma prawo potrącić z ceny zapłaconej przez Klienta różnicę pomiędzy wartością towaru nowego a zwróconego.

13.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będący wynikiem korzystania z niej sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,cech i funkcjonowania rzeczy.

VII.Dane osobowe

1.Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów Sklepu Internetowego”Nocanka – Twoja Drogeria Internetowa” oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz dla celów informowania Klienta o nowych towarach ,promocjach,wyprzedażach i innych usługach dostępnych w Sklepie Ponadto Klient dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupy Allegro sp.z o.o.z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupę Allegro także w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie”Nocanka” oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne,jednak brak zgody na ich przetwarza- nie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych T.j.Dz.U.nr 101 z 2002 r poz 926 w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3.Klient Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych,poprawiania ich,zmiany lub żądać ich usunięcia.

VIII Postanowienia końcowe

1.Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą „Nocanka”Janusz Myszczyszyn w dacie potwierdzenia przez Sklep zamówienia ,złożonego w określonym przez postanowienia Regulaminu trybie.

2.Zamówienia składane przez Klienta telefonicznie są prawnie skuteczne,jeżeli zostaną potwierdzone pisemnie na papierze lub innym trwałym nośniku.

3.Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje,iż strony we wszelkich sprawach dotyczących stosunków umownych,komunikować się będą i składać oświadczenia woli za pomocą poczty elektronicznej.

4.Sklep przyjmuje na siebie obowiązek dostarczania towaru bez wad fizycznych.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

5.Miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce,które Klient wskazał jako adres wysyłki.

6.Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu,nie stanowią oferty w rozumieniu

Kodeksu Cywilnego.

 

7.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji klienta powstałe na skutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

8.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów poczetowych przesyłania wiadomości na adres e-mailowy wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9.Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony”www.nocanka.pl” Jeżeli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies,powinien w dowolnym momencie zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

10.Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego z 17 listopada 1964 (Dz.U.nr 43 poz 296 z póżn.zmianami)

11. Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego,każda ze stron ma także prawo do skorzystania z trybu polubownego rozstrzygnięcia sprawy, korzystając z postępowania mediacyjnego zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego z 17 listopada 1964r

(Dz.U.nr 43,poz 296 z póżn.zmianami)

12.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy właściwe dla jej przedmiotu,a w szczególności:

1)Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 (Dz.U.nr 16,poz93 z póżn.zmianami)

2)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2011)83)EG w sprawie praw

konsumentów opublikowana 25.X.2011 r

3)ustawa z 30 maja 2014 o prawach konsumenta(Dz.U.z 2014 poz 827)

4)ustawa z 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym( Dz.U

13.Niniejszy regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od 25 grudnia 2014 r i ma zastosowanie do

umów zawieranych od tej daty.

W stosunku do umów zawieranych przed tą datą obowiązują przepisy dotychczasowe.

14.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany do regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep,nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia na stronie internetowej Sklepu.

SKLEP” NOCANKA.PL”-TWOJA DROGERIA INTERNETOWA

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Załączniki do ustawy

z dnia 30 maja 2014 r.

 

Załącznik nr 1

 

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

Instrukcja wypełniania:

[1]    Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”;

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.

[5]   Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a)        proszę wpisać:

–    „Odbierzemy rzecz”; lub

–    „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;

b)        proszę wpisać:

–    „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;

–    „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;

–    Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub

–    Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz

c)        proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Przejdź do strony głównej

Zmiana języka

PolskiAngielski

Koszty dostawy

alt

Wplata lub płatność on-line 8,99 PLN oplata stała

alt
Pobranie - 15 PLN oplata stała
alt
Wplata lub płatność on-line 12,99 PLN oplata stała
alt
Pobranie - 15,99 PLN oplata stała
alt
Paczkomaty - 9,49 PLN oplata stała
alt
Darmowa wysyłka przy zakupach powyżej 300 zł*
alt

Odbiór osobisty 0 PLN

alt

Wysyłamy za granicę 49 PLN

Zamówienia

alt

Promocje

Opinie o nas

Ceneo.pl

Rzetelna Firma

Opineo

Oficjalny blog sklepu

Blog sklepu

 

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Producenci
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacji.
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl